Spichlerz w Łące – wczoraj i dziś

Z początkiem czerwca 2019 roku rozpoczął się remont XVIII-wiecznego spichlerza w Łące, który od 1968 r. podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej. Podczas remontu spichlerz zostanie przerobiony na gminny ośrodek kultury, w którym mają znajdować się m. in. sale do zajęć artystycznych czy pomieszczenia wystawowe. Dobudowana zostanie także druga część do celów sanitarnych i komunikacyjnych. Nie zabraknie także parkingu. Budowa ma zostać ukończona w listopadzie 2020 r.

Tak wyglądał spichlerz przed przyjazdem ekipy:

A tak będzie wyglądał w przyszłości:

Fotografie spichlerza: © Kamil Pawlak (kamilpawlak.com)

Zaproszenie na zebranie sprawodzawcze – 18.05.2019

Zebranie odbędzie się 18 maja 2019 r. o godz. 18:00 w Domu Strażaka w Łące.

Zaproszenie

2018.05.03 Obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja

3 maja 2018 członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” oraz mieszkańcy wsi Łąka wzięli udział w uroczystych obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. Jak co roku uroczystości te zostały połączone z kościelnym Świętem NMP Królowej Polski oraz wspomnieniem św. Floriana, patrona strażaków. Kontynuuj czytanie

Życzenia bożonarodzeniowe 2017

Zbiórka darów dla potrzebujących z Ukrainy

W dniach 10-11 marca Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Łące przeprowadziło zbiórkę trwałej żywności oraz innych artykułów niezbędnych w codziennym życiu. Podobnie, jak przed dwoma laty zbiórkę zorganizowano na prośbę ks. Stanisława Irisika, który pełni posługę misyjną na Ukrainie. Zgromadzone dary zostały przekazane najuboższym i najbardziej potrzebującym z okolic Kijowa, wśród których ks. Irisik pracuje na co dzień.

Kontynuuj czytanie