Renowacja kapliczki św. Antoniego

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” realizując jeden ze swoich głównych celów, jakim jest ochrona dóbr kultury i tradycji, podjęło się dzieła gruntownej renowacji kapliczki św. Antoniego w Łące. Przeprowadzenie czynności remontowych było konieczne ze względu na bardzo zły stan zachowania całego obiektu. 14 października br., po zakończeniu wszystkich prac, kapliczka została poświęcona przez proboszcza łąckiego, ks. Wiesława Rafacza.

ŚW. ANTONI I JEGO KULT

Św. Antoni z Padwy żył na przełomie XII i XIII wieku. Pochodził z Portugalii, jednak po wstąpieniu do zakonu oo. franciszkanów (1220) prowadził aktywną działalność na terenie Maroka oraz Włoch. Dzięki elokwencji, charyzmatycznym kazaniom i homiliom był zwany młotem na pogan. Zmarł w Arcelli k. Padwy mając 36 lat.

Obecnie jest on patronem osób i rzeczy zaginionych, dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, położnic, ubogich, a także podróżnych.

KAPLICZKA ŚW. ANTONIEGO – HISTORIA W ZARYSIE

Na północno-wchodnim krańcu miejscowości Łąka wznosi się kapliczka św. Antoniego. Według relacji najstarszych mieszkańców wioski, została ona zbudowana w pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku. Jej fundatorem był ówczesny rządca klucza łąckiego, Antoni Traczewski. Budując kapliczkę ku czci swego patrona chciał on wyrazić wdzięczność za uzdrowienie chorej córeczki.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat wygląd kapliczki ulegał zmianie. Początkowo miała ona formę słupową. Z upływem czasu konstrukcja ta jednak uległa zniszczeniu. W miejscu rozpadającej się kapliczki szybko wybudowano nową. Figurkę Świętego ustawiono na  cokole w formie ściętego ostrosłupa o podstawie kwadratu i zabezpieczono metalowym zadaszeniem. Na przełomie lat 50. i 40. konstrukcja cokołu została wzmocniona granitową kostką, którą z czasem pokryto tynkiem.

Wiosną 2010 roku w Łące rozpoczęto prace przy budowie autostrady A4. Drogę, przy której stoi kapliczka przeznaczono na dojazd do terenu budowy. Przejeżdżające tamtędy samochody ciężarowe oraz ciężki sprzęt budowlany przyczyniły się do uszkodzenia konstrukcji obiektu.

REMONT

Podczas zebrania sprawozdawczego, które odbyło się 28 kwietnia br., zarówno Zarząd, jak i Członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” podjęli decyzję o przeprowadzeniu koniecznego remontu. Po zgromadzeniu odpowiednich środków i materiałów, w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków przystąpiono do prac renowacyjnych.

W dniach 26 września-3 października wykonano szereg czynności, jak: ściągnięcie zniszczonego tynku, uzupełnienie brakujących kostek granitu, poprawa zadaszenia, wymiana oszklenia kapliczki, oczyszczenie tablicy, zabezpieczenie i izolacja fundamentów, odmalowanie figurek św. Antoniego oraz Serca Pana Jezusa. Dzięki temu udało się przywrócić kapliczce wygląd sprzed ponad 60 lat. Dodatkowo  teren wokół obiektu podniesiono poprzez nasypanie ziemi i ułożenie kostki brukowej. Całość ogrodzono łańcuchem. Celem tych prac było zabezpieczenie kapliczki przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi w przyszłości.

POŚWIĘCENIE

W niedzielę 14 października, po popołudniowej mszy św. odbyło się uroczyste poświęcenie odnowionej kapliczki. Dokonał tego proboszcz łącki, ks. Wiesław Rafacz. Swoją obecnością zaszczycił nas także wikariusz, ks. Tomasz Ryczek.