Pielgrzymka szlakiem sanktuariów Polski północno-wschodniej

W dniach 5-7 lipca br. członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” wzięli udział w pielgrzymce autokarowej, której celem było odwiedzenie najbardziej znanych sanktuariów Polski północno-wschodniej, jak: Gietrzwałd, Święta Lipka, Sokółka i Kodeń. Wyjazd został zorganizowany przez panią Annę Murias z Kraczkowej, przy współudziale pani Marii Kloc, prezes naszego stowarzyszenia. Oprócz mieszkańców Łąki, udział w pielgrzymce wzięły osoby z Kraczkowej, Rzeszowa i Terliczki. Nad odpowiednim przeżyciem duchowym pielgrzymki czuwała s. Floriana Peszko ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie.

GIETRZWAŁD

Pierwszym punktem pielgrzymki było sanktuarium w Gietrzwałdzie. Miejsce to jest znane głównie z objawień, jakie miały tu miejsce w 1877 roku. Od 27 czerwca do 16 września tegoż roku na przykościelnym klonie miało miejsce 160 objawień Matki Bożej. Według relacji wizjonerek, Justyny Szafryńskiej i Barbary Samulowskiej, Maryja posługując się językiem polskim wzywała cały naród do modlitwy różańcowej. Fakt ten miał znaczący wpływ na wzrost kultu maryjnego na ziemiach polskich. Na skutek tego wzmocniły się także więzi pomiędzy ruchem patriotycznym a Kościołem katolickim. W 1967 roku obraz Matki Bożej Gietrzwałdzkiej został koronowany przez ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, zaś w dziesięć lat później Kościół zatwierdził treść objawień jako autentycznych. Obecnie do gietrzwałdzkiego sanktuarium co roku przybywają rzesze pielgrzymów. Wielu z nich doznaje uzdrowień tak fizycznych, jak i duchowych przy znajdującym się w pobliżu cudownym źródełku oraz przed obrazem Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.

ŚWIĘTA LIPKA

Kolejnym celem pielgrzymki była bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce. Ta barokowa świątynia swoją popularność zawdzięcza kultowi Matki Bożej. Szczególny podziw odwiedzających to miejsce budzą także bogato zdobione organy autorstwa Jana Josue Mosengela. Po krótkiej modlitwie przed obliczem Świętolipskiej Madonny pielgrzymi powrócili do Gietrzwałdu, gdzie wzięli udział w drodze krzyżowej oraz apelu jasnogórskim.

SOKÓŁKA

Następnego dnia pielgrzymka udała się do kościoła p.w. św. Antoniego w Sokółce. W październiku 2008 roku w miejscu tym miało miejsce niezwykłe wydarzenie. Podczas mszy świętej jeden z księży udzielających Komunii, podniósł z posadzki Najświętszy Sakrament. Postępując zgodnie z przepisami liturgicznymi, kapłan umieścił Eucharystię w specjalnym naczyniu z wodą, by tam się rozpuściła. Po tygodniu na Komunii tej zauważono czerwoną plamkę przypominającą krew. W związku z tym przeprowadzono specjalne badania naukowe, które wykazały, iż jest to fragment tkanki pochodzącej z ludzkiego mięśnia sercowego. We wrześniu 2009 roku białostocka kuria biskupia poinformowała o tym wydarzeniu uznając je za cud eucharystyczny. Po modlitwie przed Niezwykłą Relikwią, pielgrzymi wzięli udział we mszy świętej zakończonej procesją.

KODEŃ

Ostatnim punktem pielgrzymki była bazylika św. Anny w Kodniu. W ołtarzu głównym tej świątyni umieszczony jest obraz Matki Boskiej Kodeńskiej, zwanej Królową i Matką Podlasia. Według podań oraz literackiej wizji Zofii Kossak-Szczuckiej, do pierwszej połowy XVII wieku obraz ten znajdował się w papieskiej kaplicy Urbana VIII. W 1630 roku został stamtąd skradziony przez Mikołaja Sapiehę, który na skutek cudownego uzdrowienia, postanowił sprowadzić wizerunek Najświętszej Panienki do Kodnia, by wypraszała przed Bogiem łaski dla miejscowej ludności. Po nawiedzeniu kodeńskiego sanktuarium, pielgrzymi udali się do pobliskich ogrodów – utworzonych w miejscu zamku, w którym mieściła się siedziba rodu Sapiehów. Przy tej okazji odwiedzili późnogotycki kościół Świętego Ducha, który w dawnych czasach pełnił funkcję zamkowej kaplicy.

W drodze powrotnej, pielgrzymi śpiewali pieśni religijne oraz dziękowali Bogu w modlitwie za szczęśliwe i owocne przeżycie czasu pielgrzymki.