Dożynki 2013

W naszej polskiej tradycji sierpień jest miesiącem, w którym szczególnie dziękujemy za zbiory i owoce pracy rąk ludzkich. Wyrazem tego są między innymi przynoszone do kościołów wieńce dożynkowe. Członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” doskonale rozumieją sens tej tradycji, o czym świadczy fakt, iż co roku własnoręcznie wykonują ciekawe wieńce. Poprzez to realizują główne cele swojego Stowarzyszenia, do jakich należy m.in. działanie na rzecz kultury lokalnej oraz pielęgnowanie polskości.

Tegoroczny wieniec dożynkowy przedstawia grotę – kaplicę, w której umieszczono figurkę Matki Bożej. Kaplica została ozdobiona kwiatami i ziołami zebranymi z łąckich pól. Na szczycie kaplicy umieszczono krzyż, który wieńczy całą konstrukcję.

DOŻYNKI PARAFIALNE

15 sierpnia w dniu, w którym przypada liturgiczna Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, wieniec został zaniesiony do kościoła parafialnego, gdzie został poświęcony podczas uroczystej mszy. Uroczystościom tym przewodniczył i homilię wygłosił proboszcz tutejszej parafii, ks. kan. Wiesław Rafacz. Udział w nich wziął także rodak z Łąki, ks. Roman Nowak, misjonarz pracujący na Madagaskarze.

DOŻYNKI GMINNE

25 sierpnia na szkolnym placu sportowym w Łukawcu odbyły się dożynki gminne. Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji wieńców przygotowanych przez grupy reprezentujące poszczególne sołectwa naszej gminy. Jak co roku przedstawicielami wsi Łąka byli członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem”.

Po dokonaniu prezentacji wszystkich wieńców nastąpiło przywitanie szczególnego gościa tegorocznych dożynek, bpa. Jana Wątroby, który w dwa miesiące wcześniej objął funkcję ordynariusza diecezji rzeszowskiej. Przywitania pasterza naszej diecezji dokonał wójt gminy Trzebownisko, Józef Fedan oraz starostowie dożynek, Anna Kuźniar i Jerzy Miś.

Następnie odbyła się msza święta, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Wątroba. Udział w niej wzięli duchowni dekanatu Rzeszów Północ na czele z dziekanem, ks. prał. Ireneuszem Folcikiem, przedstawiciele gminy z panem wójtem, pozostałe osoby reprezentujące władze powiatu rzeszowskiego, grupy wieńcowe oraz mieszkańcy gminy Trzebownisko.

Po mszy i poświęceniu wszystkich wieńców odbyła się kolejna część sobotnich dożynek – piknik rodzinny, podczas którego wystąpiły kapele i regionalne zespoły taneczne.

DOŻYNKI DIECEZJALNE

Następnego dnia, 26 sierpnia, w rzeszowskiej katedrze odbyły się dożynki diecezjalne. Podobnie, jak miało to miejsce dotychczas, udział w nich wzięła grupa reprezentująca Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” oraz parafię pw. św. Onufrego w Łące.

Jak co roku, wszystkie przybyłe go katedry grupy wieńcowe przywitał diecezjalny duszpasterz rolników, ks. kan. Jerzy Uchman. Następnie odbył się kilkunastominutowy program słowno-muzyczny. W południe rozpoczęła się uroczysta msza dziękczynna, której przewodniczył i homilię wygłosił pasterz naszej diecezji, bp. Jan Wątroba. Uroczystości przed rzeszowską katedrą zamknął pochód i prezentacja wszystkich grup wieńcowych.