Powrót do Działalność

Organizacja turniejów sportowych

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” niemal od początku swojej działalności bardzo chętnie organizuje imprezy sportowe.

Wśród nich należy wyróżnić spotkania dla dzieci organizowane wraz z miejscową OSP w ramach Dnia Dziecka oraz Dnia Sportu. Dla najmłodszych mieszkańców Łąki stanowi to doskonałą okazję do sprawdzenia swoich umiejętności w różnego rodzaju konkurencjach sportowych.

Ponadto wraz z Urzędem Gminy Trzebownisko oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury, członkowie Stowarzyszenia „Wszyscy Razem” biorą aktywny udział w organizowaniu biegów w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”. Celem tej akcji, do której już od kilku lat włącza się Gmina Trzebownisko jest popularyzacja i upowszechnienie  aktywności ruchowej wśród wszystkich mieszkańców naszego regionu.