Powrót do Działalność

Organizacja wycieczek krajoznawczych i pielgrzymek

Dbając o rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” chętnie organizuje wycieczki krajoznawcze oraz pielgrzymki.

W ciągu sześciu lat działalności Stowarzyszenia, jego członkowie wzięli udział już w kilkunastu wycieczkach, podczas których odwiedzali najciekawsze miejsca w naszym kraju.

Wśród miejsc najchętniej odwiedzanych przez członków Stowarzyszenia, szczególnym zainteresowaniem cieszą się polskie góry: Tatry, Beskidy, Bieszczady.

Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” chętnie uczestniczy również w pielgrzymkach szlakiem sanktuariów znajdujących się w naszym regionie. Kilkukrotnie odwiedziliśmy także Kalwarię Pacławską, Kalwarię Zebrzydowską oraz Wadowice – rodzinne miasto papieża Jana Pawła II.

Formę pielgrzymki miał również udział członków naszego Stowarzyszenia w ogólnopolskich dożynkach na Jasnej Górze, podczas których zaprezentowaliśmy wykonane przez nas wieńce.

Organizowane przez Stowarzyszenie „Wszyscy Razem” wyjazdy cieszą się sporym zainteresowaniem nie tylko w Łące. Udział w nich bardzo chętnie biorą także mieszkańcy sąsiednich wiosek.